Preeklampsi Interventionsprövningar

Vad är havandeskapsförgiftning (preeklampsi)?

Preeklampsi är en allvarlig graviditetssjukdom som drabbar 5 procent av alla gravida kvinnor. Preeklampsi diagnostiseras när en gravid kvinna har högt blodtryck och tecken på organskador såsom protein i urinen. Preeklampsi orsakas av en sjukdomsprocess i moderkakan som frigör skadliga faktorer i moderns blodomlopp. Dessa orsakar skador på mammans blodkärl som i sin tur påverkar mammans inre organ. Detta yttrar sig som högt blodtryck och ibland skador på njurar, lever, lungor och hjärna. Omkring 70 000 kvinnor och 500 000 spädbarn världen över dör till följd av sjukdomen varje år.

Varför behöver vi forskning om preeklampsi?

Trots snabba medicinska framsteg som har förbättrat vården vid många sjukdomar finns det inget medicinskt botemedel mot preeklampsi. Det enda sättet att stoppa sjukdomen är att förlösa barnet och avlägsna moderkakan. Om preeklampsin är svår och utvecklas tidigt i graviditet måste barnet därför tyvärr förlösas för tidigt. Konsekvenserna av en för tidig födsel kan vara att barnet dör, eller långsiktiga konsekvenser som permanenta hjärn- eller lungskador. Även svår preeklampsi som uppträder i slutet av graviditeten kan utvecklas snabbt och göra mamman allvarligt sjuk. Forskning som syftar till att finna läkemedel som kan bromsa upp eller stoppa förloppet av preeklampsi är därför viktig och kan göra stor skillnad för både mammans och barnets hälsa.

Vi vet inte varför vissa kvinnor löper större risk att utveckla komplikationer av preeklampsi och vi kan inte heller förutsäga vem som löper risk. Genom forskning som syftar till att identifiera vilka kvinnor som löper större risk kan vi eventuellt förhindra allvarliga komplikationer av preeklampsi.

Interventionsprövningar vid preeklampsi

Att hitta en behandling för tidig preeklampsi skulle kunna göra att många liv räddades och utfallet för mödrar och barn skulle förbättras. PI-prövningarna (Preeklampsi Interventionsprövningar) är dubbelblindade randomiserade kontrollerade prövningar som genomförs för att utvärdera nya behandlingar mot preeklampsi. Gravida kvinnor med tidig preeklampsi som behandlas enligt vanlig rutin inbjuds att delta.

PIE-studien (Preeklampsi Interventionsprövning med esomeprazol)

Vår första studie utvärderade 40 mg esomeprazol dagligen för att förlänga graviditeten vid tidig preeklampsi vid Tygerbergs sjukhus i Kapstaden, Sydafrika. 120 kvinnor med tidig preeklampsi inkluderades och randomiserades till läkemedel eller placebo. Studien visade inte att läkemedlet kunde förlänga graviditeten eller minskade koncentrationerna av cirkulerande skadliga ämnen, men det kan ha berott på att dosen var för låg eller att studien var för liten.
Prövningsprotokollet finns tillgängligt här
Den publicerade studien finns här

PI2-studien (Preeklampsi Interventionsprövning 2 – med metformin)

Vår andra studie utvärderade läkemedlet metformin som används vid behandling av graviditetsdiabetes. Tre gram metformin med förlängd frisättning eller placebo gavs i uppdelade doser till 180 kvinnor med tidig preeklampsi vid Tygerbergs sjukhus, Kapstaden, Sydafrika. Metforminanvändning var förknippad med en 7-dagars förlängning av graviditeten. PI2-studien tyder alltså på att metformin med förlängd frisättning kan förlänga graviditetstiden hos kvinnor med tidig preeklampsi. Fler studier behövs, men resultatet pekar på att behandling av tidig preeklampsi är möjlig.
Prövningsprotokollet finns tillgängligt här
Den publicerade artikeln finns här

PI3-studien (Preeklampsi Interventionsprövning 3 – med metformin)

Till följd av PI2-studien rekryterar vi nu kvinnor till denna studie som kommer att omfatta 500 deltagare som diagnostiserats med tidig preeklampsi vid Tygerbergs sjukhus, Kapstaden, Sydafrika. Vi utvärderar återigen metformin för att förlänga graviditetstiden och denna prövning är också inriktad på neonatala utfall.
Registreringen av studien finns här

PI4-studien (Preeklampsi Interventionsprövning 4 – med metformin i en svensk population)

Resultaten från PI2-studien har ännu inte bekräftats i en europeisk population. Därför har vi nu startat denna multicenterprövning i Sverige och namngett den PI4. Prövningens huvudsyfte är att uvärdera om metformin kan förlänga graviditeten vid tidigt debuterande preeklampsi och därmed minska graden av förtidsbörd för barnet. Studien syftar i andra hand till att undersöka om metformin kan bidra till större födelsevikt samt minskad tid på neonatalavdelning för barnet. Kvinnor som diagnostiserats med tidig preeklampsi vid sju kliniker i Sverige (Falun, Uppsala, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Sahlgrenska, Malmö och Lund) kommer att inkluderas mellan 2024 och 2027. Vi siktar på att rekrytera 294 kvinnor som kommer att randomiseras till metformin eller placebo.

Information om hur deltagare får veta om de fick läkemedel eller placebo kommer finnas på denna sida i början av 2028.

Registreringen av studien kan hittas här
Försökspersonsinformation och samtycke_PI4
Försökspersonsinformation och samtycke uppföljning av barn_PI4
Infomed consent_PI4_eng
Informed consent follow up children_PI4_eng

Hemsida med information till patienter

Kontakt PI4-studien
Lina Bergman, huvudansvarig prövare: lina.berman@obgyn.gu.se
Pia Gudmundsson, forskningskoordinator: pia.gudmundsson@obgyn.gu.se

PI4-studien i Media
Metforminbehandling ser ut att fördröja förtidsbörd vid preeklampsi (akademiliv.se)
Nationell studie om havandeskapsförgiftning – unik möjlighet för drabbade gravida | Sahlgrenskaliv
Kan metformin förlänga graviditet vid preeklampsi (havandeskapsförgiftning)? (Babyz Podcast)